Villkor


Villkor för kurserna


Anmälan: 
Anmälan/bokning sker genom köp av kurs i hÄnglar & Wings webbutik (www.hanglarwings.se). 
Anmälan är bindande men kan återtas enligt Lagen om distansavtal (Ångerrätt). Se nedan för beskrivning av regler för ångerrätt. 

Din plats är bokad efter betalning (utcheckning i webshopen). Det automatiska svaret från hÄnglar & Wings webbutik är beviset på att din plats är bokad. 

Kursmaterial: 
Ett studiematerial (utskrivet material) ingår endast i BAS-kurserna och skickas till dig ca 7-10 dagar innan kurstillfället om kursen hålls online. Gäller bokningen fysisk kurs på plats i kurslokal lämnas kursmaterialet ut vid kursstart. Materialet är upphovsrättsskyddat och endast för privat bruk. Studiematerialet består av en del anteckningar och exempelbilder och en del övningsmaterial utskrivet på kvalitativt papper lämpligt för alkoholbaserade pennor.

Pennor ingår ej i kursen. Varje deltagare ombesörjer att införskaffa de pennor som behövs till kursen. Se här för rekommenderade färger till varje kurs. 

Åldersgräns:
Du måste vara minst 15 år för att gå kurserna, men har du inte fyllt 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Köpet av kurs i webshopen måste göras av en person över 18 år. Det går bra att skriva i meddelandet vem som avses gå kursen. 

Pris och Kursdatum: 
Information om kursdatum och kursens pris och vad som ingår i kursen hittar du under "mer information" i webshopen under den kurs du planerar att gå. Fullständig information om BAS-kurserna finns även på bloggen www.lisascoloringclasse.se 

Deltagarantal: 

E-kurserna har inget begränsat antal deltagare / kurs. 

Varje ZOOM-kurs kan ha ett begränsat antal deltagare. Vid fulltecknad kurs försvinner köpknappen från webshopen. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för lågt deltagarantal (mindre än 5 personer).
Vid inställd kurs gäller betalningen för nästa överenskommet kurstillfälle eller betalas tillbaka. Kursdeltagare kontaktas alltid via e-mail eller telefon för att göra ett val om ombokning eller avbokning.

Tekniska förutsättningar för ZOOM-kurser: 
För att gå ZOOM-kurserna bör du ha en bra internetuppkoppling och möjlighet att själv filma med din telefon/surfplatta eller dator. Kurserna bygger på tvåvägskommunikation med både ljud och bild. Du ansvarar själv för att det tekniska fungerar på din sida innan kursstart. 
Du behöver kunna rigga en telefon/surfplatta över bordet så jag kan titta på när du färglägger dina övningar. Se till att ha en bra upplösning på kameran som sänder (en modern mobiltelefon är toppen!). Använd gärna ytterligare en enhet (surfplatta eller dator) för att titta på mig och det jag visar innan varje övning. Större skärm här är att föredra!
Läs mer om tips och trix för att rigga inför kursdagen på den här sidan.

E-kurser: 
Köper du våra e-kurser har du tillgång till kursen så snart vi manuellt lagt till dig i vårt kursforum. Sedan ser du kursen i din egen takt precis när du vill. Kursen finns kvar på "livstid" är tanken. Det enda du behöver är en bra telefon, surfplatta eller dator för att kunna titta på kurserna. Har du beställt en BAS-kurs kommer det utskrivet material hem till dig. Övriga kurser säljs utan material. 

Upphovsrätt: 
Innehållet i kursmaterialet är upphovsrättsskyddat och enbart ämnat för betalande kursdeltagare. Det får ej kopieras eller spridas till 3e person. Den digitala sändningen får ej göras tillgänglig eller visas för 3e person som inte köpt kursplats. Kurserna är för enskilt bruk och får ej användas för kommersiellt eller offentligt ändamål av annan än upphovsrättsinnehavaren utan överenskommelse.

Ångerrätt: 
Du har enligt Lagen om distansavtal rätt att ångra dig upp till 14 dagar efter köpet av din kursplats om köpet är gjort via hÄnglar & Wings webshop. Det automatiska svaret från webshopen gäller som bekräftelse på bokning och det är från det datumet tiden räknas. 

Meddelande om avbokning kan göras via e-mail eller telefon och skall innehålla namn och ordernummer samt vilken kurs du är bokad till. Avbokar du enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften. För att återfå hela kursavgiften krävs att du inte har öppnat ditt kursmaterial, påbörjat livesändningen eller fått tillgång till kursforumet ännu.

Är det plomberade kursmaterialet öppnat kommer du bli betalningsskyldig med 80% av den totala kursavgiften. Loggar du in och påbörjar livesändningen där kursen hålls på angivet datum blir du betalningsskyldig för hela summan av den totala kursavgiften. Detsamma gäller så fort du är tillagd till vårt kursforum och därmed har tillgång till e-kurserna. 

Avbokning: 
Vid avbokning senare än 14 dagar efter köp återbetalas ej kursavgiften, ej heller vid utebliven ankomst på kursdagen. Kursplatsen KAN överlåtas till annan person över 18 år, detta måste dock meddelas oss i förväg så vi vet vem som kommer i ditt ställe. 

Inställd kurs: 
Om zoom-kursen måste ställas in pga sjukdom eller annan oförutsedd händelse gäller kursavgiften för ett nytt kurstillfälle eller återbetalas helt. Kursdeltagare kontaktas alltid via e-mail eller telefon för att göra ett val om ombokning eller avbokning. 

Olycksfallsförsäkring: 
Du ansvarar själv för att du är försäkrad till och från kurslokalen samt under kurstillfället. 

Oförutsedda händelser: 
Lisas Coloring Classes ansvarar inte för försenad leverans eller deltagares extra kostnader som tillkommit pga väderlek, myndighets åtgärd, strejk, ovanliga driftsstörningar eller andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll och som vi inte kan påverka. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar